Tình sương khói

Gió thổi chi cho mi mắt ta cay,
Buồn…buồn lắm mà mi nào có hay.
Van xin mi thôi đừng…đừng thổi nữa
Hoặc vạn lần hãy cuốn tình ta bay!
Bay xa…bay mãi…

Gió ơi gió nếu phải chi ngày ấy,
Người đừng đánh thức dậy trái tim ta
Thì giờ đây ta đâu phải xót xa
Thì giờ đây đâu sợ mi thoảng qua.
Dù là rất nhẹ…rất nhẹ…

Cố nhón chân ta bước đi thật khẽ,
Mà vô hình vẫn chạm phải nỗi đau.
Cố khỏa lấp ta chôn tình thật sâu,
Mà sau cùng ta có quên được đâu…

Đời xuôi ngược ta nào đâu hiểu được,
Đến bây giờ lòng cứ vẫn vấn vương!
Gió ơi gió hãy một lần xót thương
Hãy mang tình ta đến bên người ấy…

Mong được một lần…“em hiểu tình anh!”
Dù biết rằng…tình vốn dĩ mong manh


...................