Việt Võ Đạo QuyềnTrung bình, đinh tấn đão quyền phong
Cung thủ hoành phi trảo mã công
Bát cước, phương dực, quyền, đao phạt
Xà tự song long trảo biến thông
Bát bộ cương đao đã ngũ hành
Ðăng sơn phi cước tảo thiên thanh
Song thủ hiệp đồng xuyên bích chỉ
Thập tự trường chinh độc cước hành.