Phong Hoa Đao

Phong Hoa Đao

1. Bái tổ lập đao
2. Giao đao đả hổ
3. Tàng đầu hữu bàn đao
4. Hoành khiêu bộ khóa đao
5. Khiên thủ tàng đao
6. Tả hữu phân liêu đao
7. Độc lập phách mạc đao
8. Tả hữu trích tinh đao
9. Hồi đao thích hổ
10. Phạt thảo hí du long
11. Khiên thủ tàng đao
12. Tả hữu phân liêu đao
13. Đăng sơn viễn thiếu
14. Tả hữu trảm mạc đao
15. Phục hổ trảm thượng đao
16. Hoành tảo thiên quân đao
17. Thiềm triển kháo đao
18. Hồi thân phách đao
19. Tàng đầu bàn đao
20. Phạt thảo hí long
21. Khiên thủ tàng đao
22. Loan phụng thượng thôi đao
23. Hồi thân trảm mã đao
24. Độc lập hạ tiệt cước
25. Hồi thân trảm mã đao
26. Uyên ương mạc đao
27. Hoành bộ thượng thôi đao
28. Tả hữu trảm mạc đao
29. Tả thủ kim tiêu cước
30. Hữu tả trảm mạc đao
31. Hữu thủ kim tiêu cước
32. Hồi thân trảm mã đao
33. Khiên thủ tàng đao
34. Tả hữu phân liêu đao
35. Thượng bình tàng đao
36. Bái tổ thu đao thứcPhong hoa đao là bài binh khí quy định mới của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Phong Hoa đao là một trong Ngũ bộ Phong hoa gồm Phong hoa kiếm, Phong hoa đao, Phong hoa côn, Phong hoa thương, Phong hoa thiết phiến của môn phái Hoa Quyền thuộc Hội Võ thuật Hà Nội.

Hoa Quyền là một võ phái cổ truyền Việt Nam, do cố Võ sư Hoàng Văn Thơ (1890 - 1976) sáng lập tại Bắc bộ dựa trên những sở học của bản thân. Ông đã có dịp học võ với nhiều thầy cả người Việt lẫn người Hoa ở các vùng khác nhau. Ông truyền nghệ cho con trai mình là Võ sư Hoàng Thanh Vân (1922 - 2013), Chưởng môn đời thứ 2, trong khoảng thời gian từ năm 1930 đến năm 1950 với tên gọi là môn võ Hoa Quyền của dòng họ Hoàng. Võ sư Hoàng Thanh Vân cứ theo đó gọi môn phái của mình là Hoa Quyền. Hiện tại con trai của cố Võ sư Hoàng Thanh Vân là Võ sư Hoàng Trường Giang kế thừa Chưởng môn đời thứ 3 Môn phái Hoa Quyền.

Phong hoa đao thi triển lúc cương, lúc nhu, chiêu thức liền mạch theo các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Các đòn thế kín kẽ, uyển chuyển, dũng mãnh. Phong hoa đao chia làm 4 thức tượng trưng cho 4 hướng, mỗi thức có 9 thế tượng trưng cho 8 hướng và trung tâm. Tổng cộng 36 thế.