Thanh Long Võ Đạo

Võ Sư Lê Kim Hòa & Môn Phái Thanh Long Võ Đạo

Thanh Long Võ Đạo

Thanh Long Võ Đạo là một môn phái Võ thuật Việt Nam, thuộc dòng Võ Tây Sơn - Bình Định. Môn phái này do võ sư Lê Kim Hòa người Phú Yên sáng lập vào năm 1970. Hiện ông vẫn là Chưởng môn phái.

Võ sư Lê Kim Hòa sinh năm 1951 tại Phú Yên, vùng đất giàu truyền thống đấu tranh đã sản sinh ra nhiều vị anh hùng dân tộc. Khi khoảng 15 tuổi, gia đình đã mời thầy Võ Kim Khanh, người gốc Mộ Đức về truyền dạy các môn quyền pháp và binh khí thuộc dòng Võ Tây Sơn - Bình Định.

Được sự truyền thụ của người thầy, cùng với sự trải nghiệm trong quá trình kiên trì tập luyện, ông "ngộ" ra rằng không có sự khác biệt trong bản chất của từng môn võ và mong muốn tiếp tục phát triển võ thuật trên nền tảng đó. Ngày 1 tháng 1 năm 1970, được sự cho phép của thầy, võ sư Lê Kim Hòa đã thành lập Môn phái Thanh Long Võ Đạo thuộc dòng Võ Tây Sơn – Bình Định. Cho đến nay, Thanh Long Võ Đạo đã tạo được ít nhiều tên tuổi trong làng Võ thuật cổ truyền Việt Nam.