Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm PhápKiếm tảo hoành thân
Phong kiếm áp đỉnh
Tụ lực kiếm phi
Tả dực phá kiếm.
Hữu dực thích kiếm
Phong quyển tán vân
Luân thân sát địch
Tã toạ hữu thích.
Hữu toạ tã thích
Thần kiếm đoạt mệnh
Toã kiếm truy hồn
Ðộc hành liên kích.
Cuồng phong loan kiếm
Ngoạ long hóa vũ
Hồi đầu chung kiếm.

*****
Võ sư Cẩm Bình diễn giải:

1. KIẾM THỦ:
- Đứng lập tấn, tay cầm kiếm bên tay trái, nghiêm lễ
- 2 tay đưa vòng ra phía trước ngực
- Tay phải bắt kiếm chuyễn mủi kiếm về phía trước, đồng thời chân phải đá lên
- Tay kiếm đưa xuống song song dưới chân bên phải ra sau vòng qua đầu kéo lên trên đầu, đồng thời chân phải nhảy
đổi ra sau thành trảo mã phải, tay trái chém cong phía trước. - thế thủ

2. KIẾM TẢO HOÀNH THÂN:
- Vẫn trảo mã phải: Kiếm chém vớt từ dưới lên bên phải
- Bước chân trái ra sau xà tấn kiếm chém vớt từ dưới lên bên trái
- Bước chân trái lên đinh tấn trái, tay kiếm chém ngang vào cổ từ phải sang, rồi ngược lại từ trái sang, rồi từ phải sang
(3 lần)

3. PHONG KIẾM ÁP ĐỈNH:
- Nhảy lui về trung bình tấn ngang tay kiếm rút về sau chém từ trên chận xuống, tay trái để dưới cổ tay phải, mủi kiếm
hướng về trước.
- Bước chân phải lên đinh tấn phải, tay kiếm chém bổ từ trên đầu xuống - phải - trái - phải

4. TỤ LỰC KIẾM PHI:
- Rút chân phải lui về sau, trảo mả phải, kiếm chém vớt tứ dưới lên bên phải
- Bước chân phải lên đinh tấn phải kiếm chém loan từ dưới lên trái, phải , trái

5. TẢ DỰC PHÁ KIẾM
- Rút chân phải về cùng với chân trái, xong bước chân trái sang trái trảo mã trái mặt quay về hướng tay phải kiếm
chém vòng từ bên trái gạt vòng sang phải .
- Vẫn giữ thế tấn đó, mặt xoay về trước (mặt tiền) tay kiếm chém từ ngoài bên phải vào cổ.
- Bước dài chân phải lên đinh tấn phải, (chân trái kéo theo) tay kiếm chém ngang từ trái sang, và chém ngược lại từ
phải sang. Chém ngược lại từ trái sang một lần nửa (3 lần)

6. HỮU DỰC THÍCH KIẾM
- Rút chân phải về với chân trái, xong bước chân phải sang phải (trảo mã phải) mặt hướng về bên trái, tay kiếm chém
từ trên xuống bên phải sang. ngừng trước gối trái tay trái chận dưới cổ tay.
- Vẫn giữ tấn đó, tay kiếm chém ngang ra ngoài từ trái ra.
- Bước chân phải lên trảo mã trái tay kiếm đưa vòng lên đầu thu vào để trước gối phải mủi kiếm hướng vế trước, rùn
người xuống.
- Bước dài chân phải lên đinh tấn phải tay kiếm đâm thẳng vào cuốn họng.

7. PHONG UYỂN TÁN VÂN
- Rút chân phải về sau đứng độc cước tấn phải (chân trái co lên) kiếm chém vớt từ dưới lên song song với chân(từ bên
trái qua)
- Bước chân trái dài lên (đinh tấn trái) kiếm đâm từ ngoài vào (bên phải vào)
- Bước chân phải lên (đinh tấn phải ) kiếm đâm từ ngoài vào một lần nữa

8. LUÂN THÂN SÁT ĐỊCH
- Bước chân trái lên xoay người ra sau ( xoay bên trái), chuyển đinh tấn phải tay kiếm chém đở ngang
- Vẫn giữ đinh tấn phải, tay kiếm chém từ trái sang ngang, và chém ngược lại từ phải sang một lần nữa.

9. TẢ TỌA HỮU THÍCH
- Bước dài chân trái sang trái , tam giác tấn kiếm chém vào chân từ phải sang
- Chuyển tấn ra sau chân phải kiếm chém dài từ trước ra sau (từ trái sang)
- Bước chân phải lên tam giác tấn bên phải , tay kiếm đâm ngang từ ngoài vào cổ.

10. HỮU TOẠ TẢ THÍCH
- Rút chân phải về lập tấn, xong bước chân phải sang phải tam giác tấn , kiếm chém từ dưới lên (trái sang phải).
- Chuyển tần ra sau chân trái , kiếm chém xéo từ trên xuống (từ phải sang trái)
- Bước chân trái lên trên, đồng thời rút chân phải lên đứng chụm chân kiếm từ dưới đâm thẳng lên.

11. KIẾM THẦN ĐOẠT MỆNH
- Bước chân trái sang trái dinh tấn ngang, tay kiếm vòng gạt ngang từ trái sang phải.
- Bước chân phải lên trảo mã trái, tay kiếm chém vớt từ dưới lên
- Bước chân trái lên đinh tấn trái, tay kiếm chém ngang từ trái qua, chém ngược lại từ phải sang.

12. TỎA KIẾM TRUY HỒN
- Rút chân trái về sau trảo mã trái tay kiếm gạt song song người từ trái sang
- Rút chân phải ra sau trảo mã phải tay kiếm gạt đở ngang, mủi kiếm chỉ thiên
- Bước chân trái lên đinh tấn trái tay kiếm loan 3 cái từ dưới lên trái, phải, trái.

13. ĐỘC HÀNH LIÊN KÍCH
- Nhảy chân trái về sau, rút chân phải lên đứng độc cước tân trái, tay kiếm chém vớt song song với người từ dưới lên (
từ phải qua), chém vớt ngược lại từ trên xuống ( từ trái qua) , chém với ngược lại một lần nữa từ dưới lên ( từ phải qua)
- Bước chân phải lên đinh tấn phải , tay kiếm đâm thẳng xoáy úp xuống
- Bước chân trái lên đinh tấn trái, tay kiếm đâm thẳng xoáy ngữa lên

14. CUỔNG PHONG LOAN KIẾM
- Rút chân trái về đứng trảo mã phải loan kiếm vớt từ dưới lên 5 lần
- Bước chân phải lên trảo mã trái loan kiếm vớt từ dưới lên 5 lần

15. NGOẠ LONG HOÁ VŨ
- Bỏ chân phải ra sau tay kiếm chém vớt dưới xà xuống
- Bước chân phải lên trảo mã trái tay kiếm đở ngang , mủi kiếm chúc xuống đất
- Xoay người ra sau đạp ngang trái
- Đinh tấn trái kiếm đâm từ trên xuống cổ

16. HỒI ĐẦU CHUNG KIẾM
- Xoay về trước mặt tiền đinh tấn phải (hoặc trảo mã trái) kiếm chém bên trái từ trên xuống tay trái chận ngay dưới
cườm tay phải.
- Bước chân trái lên trào mã phải loan kiếm 5 lần từ trên xuống (Phải, trái, phải , trái, phải )
- Bước chân phải lên trảo mã trái loan kiếm 5 lần từ trên xuống (trái, phải, trái, phải, trái)
- Tay trái bắt lấy kiếm đảo một vòng trào từ trái sang phải rồi vào xườn trái , đồng thời chân phải cũng đưa một vòng
tròn đứng nghiêm
- Nghiêm lễ - hết.

*****
Nguồn: internet