Dessie Mitcheson - Ring Girls

Dessie Mitcheson - Ring Girls

Desse Mitcheson sống tại Los Angeles cô là một trong các Ring Girls trong trận chiến thế kỷ giữa Manny Pacquiao và Floyd Mayweather.