Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền


Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền được sáng lập bởi võ sư Nguyễn Văn Đinh

Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền
Cố võ sư Nguyễn Văn Đinh

Võ sư Nguyễn Văn Đinh sinh ngày 1 tháng 9 năm 1929 tại miền Bắc Việt Nam, ông theo người chú học võ từ năm 6 tuổi.

Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền

Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền

Vì chiến tranh ông vào Đà Lạt và năm 156 di cư sang Pháp đổi tên là Jean Deprat, ông làm việc trong ngành đường sắt và mở lớp học võ thuật đầu tiền cùng đồng nghiệp, bàn bè và các trẻ e cơ nhỡ.

Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền

Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền


Từ năm 1973 đến 1979, một nhóm võ phái có nguồn gốc Việt Nam thành lập F.FVVD (Liên đoàn Pháp Việt Võ Đạo), trong đó có võ sư Nguyễn Văn Đinh.

Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền

Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền

Năm 1980 , ông tách khỏi FFVVD và thành lập Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền

Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền

Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền

Vào ngày 2 tháng 1 năm 2002 ông qua đời

Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền

Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền
Võ sư Jean Marie Capobianco

Và sau đó, ông Jean Marie Capobianco tiếp nhận chưởng môn đời thứ 2 Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền .

*****
QC: VÕ PHỤC VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM GIÁ RẺ