Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền - Võ sư Nguyễn Văn Đinh


Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền được sáng lập bởi võ sư Nguyễn Văn Đinh

Cố võ sư Nguyễn Văn Đinh

Võ sư Nguyễn Văn Đinh sinh ngày 1 tháng 9 năm 1929 tại miền Bắc Việt Nam, ông theo người chú học võ từ năm 6 tuổi.Vì chiến tranh ông vào Đà Lạt và năm 156 di cư sang Pháp đổi tên là Jean Deprat, ông làm việc trong ngành đường sắt và mở lớp học võ thuật đầu tiền cùng đồng nghiệp, bàn bè và các trẻ e cơ nhỡ.
Từ năm 1973 đến 1979, một nhóm võ phái có nguồn gốc Việt Nam thành lập F.FVVD (Liên đoàn Pháp Việt Võ Đạo), trong đó có võ sư Nguyễn Văn Đinh.Năm 1980 , ông tách khỏi FFVVD và thành lập Hỏa Linh Bắc Trụ QuyềnVào ngày 2 tháng 1 năm 2002 ông qua đời


Võ sư Jean Marie Capobianco

Và sau đó, ông Jean Marie Capobianco tiếp nhận chưởng môn đời thứ 2 Hỏa Linh Bắc Trụ Quyền .

*****
QC: VÕ PHỤC VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM GIÁ RẺ