Khuôn vàng thước ngọc - Nam Anh Kungfu

"Khuông vàng thước ngọc" do Đại sư Nam Anh biên soạn, phản ánh tư tưởng triết lí của ông cũng như suy nghĩ, tư duy của môn phái Nam Anh Kungfu - nhắc nhở môn sinh Nam Anh Kungfu giá trị đích thực của việc luyện võ.#vinhxuanphai