Đông Sơn Võ Đạo

Môn phái Đông Sơn Võ Đạo

Môn Phái Đông Sơn Võ Đạo thuộc Liên Đoàn Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam do Võ Sư Bùi Văn Huy trực tiếp huấn luyện, giảng dạy tại Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện P Nại Hiên Đông Q Sơn Trà TP Đà Nẵng.

Môn phái Đông Sơn Võ Đạo

Hiện nay Môn phái thông báo Chiêu Sinh giảng dạy, huấn luyện miễn phí học phí hàng tháng tại CLB cho tất cả các đối tượng đam mê môn võ thuật cổ truyền dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Võ Sư Bùi Văn Huy với nhiều nội dung khác nhau của võ thuật cổ truyền việt nam.

Hằng năm vào ngày mồng 4 - 3 âm lịch là ngày giỗ tổ môn phái Đông Sơn Võ Đạo.

*****
Nguồn facebook
Giới thiệu > VÕ PHỤC VÕ CỔ TRUYỀN <