Vũ Long Quyền

Vũ Long Quyền cũng như bao môn phái võ cổ truyền khác đều chung chí khí Lạc Hồng.

Vũ Long Quyền

Vũ Long Quyền sinh ra, lớn lên và trưởng thành, phát triển theo dòng chảy của thời gian.


Môn phái Vũ Long Quyền đã có từ lâu đời của dòng họ Vũ tại phủ Bình Giang - Hải Dương. Tân Hồng - Bình Giang là cái nôi của 36 Tiến sỹ Văn, Tiến sỹ Võ thời phong kiến (ngày nay con số đó đã có hàng trăm).

Vũ Long Quyền

Trong sự giao thoa của văn hóa nói chung võ thuật cũng có sự nghiên cứu, hòa đồng để chắt lọc tinh hoa và phát triển, phát triển trong cùng một chữ Đạo của Võ Thuật.

Môn phái Vũ Long Quyền được xiển dương từ đời cụ Vũ Hồn là người ở cuối thế kỷ XV và đầu thế kỷ XVI truyền bá bằng con đường thiền đạo, trải qua bao nhiêu đời từ cụ Vũ Bát, Vũ Đĩa, Vũ Trịnh đến ngày nay Trưởng môn phái là võ sư Vũ Hùng Quyết.

Vũ Long Quyền

MÔN QUY:

1 – TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO.

2 – GIỮ GÌN DANH DỰ CỦA BẢN THÂN VÀ SƯ MÔN.

3 – ĐỒNG MÔN PHẢI COI NHAU NHƯ CỐT NHỤC.

4 – TẬN TÂM, TẬN LỰC, TỰ GIÁC RÈN LUYỆN.

5 – NÊU CAO TINH THẦN THƯỢNG VÕ.
*****
Nguồn: #vct.vulongquyen #vulongquyen