Thập vị đại sư: những người có công lao to lớn trong việc xây dựng và truyền bá Taekwondo hiện đại

Thập vị đại sư: những người có công lao to lớn trong việc xây dựng và truyền bá Taekwondo hiện đại

Won Kuk Lee , người sáng lập võ đường Chung Do Kwan, về sau từng là võ đường Taekwondo lớn nhất Hàn Quốc. Ông cũng từng là một môn sinh của Gichin Funakoshi, người sáng lập hệ phái Shotokan Karate.

Thập vị đại sư Taekwondo
Won Kuk Lee (1907 - 2002)

Chun Sang Sup, người sáng lập hệ phái Choson Yunmookwan Kwon Bop Bu, về sau trở thành các võ đường Jido Kwan và Han Moo Kwan. Ông cũng từng là một môn sinh của Gichin Funakoshi, người sáng lập hệ phái Shotokan Karate.

Thập vị đại sư Taekwondo
Chun Sang Sup (? - 1991)


Yoon Byung-In, người sáng lập hệ phái YMCA Kwon Bop Bu, về sau trở thành võ đường Chang Moo Kwan.

Thập vị đại sư Taekwondo
Yoon Byung-In (1920-1983)


Hwang Kee, người sáng lập võ đường Moo Duk Kwan.

Thập vị đại sư Taekwondo
Hwang Kee (1914 - 2002)


Byung Jick Ro, người sáng lập võ đường Song Moo Kwan. Ông cũng từng là một môn sinh của Gichin Funakoshi, người sáng lập hệ phái Shotokan Karate.

Thập vị đại sư Taekwondo
Byung Jick Ro (1919 - 2015)


Choi Hong Hi, người sáng lập võ đường Oh Do Kwan, tổ sư hệ phái Chang Hon, sáng lập viên Liên đoàn Taekwondo quốc tế (ITF). Ông cũng từng là một môn sinh của Gichin Funakoshi, người sáng lập hệ phái Shotokan Karate.

Thập vị đại sư Taekwondo
Choi Hong Hi (1918 - 2002)

Nam Tae Hi, đồng sáng lập và huấn luyện viên trưởng đầu tiên của võ đường Oh Do Kwan.

Thập vị đại sư Taekwondo
Nam Tae Hi (1929 - 2012)


Jong Pyo Hong, người sáng lập võ đường  Kang Duk Kwan, Kwon Bop Bu

Thập vị đại sư Taekwondo
Jong Pyo Hong (1920 - 1983)


Park Chul Hee, đồng sáng lập võ đường Kang Duk Won, Kwon Bop Bu.

Thập vị đại sư Taekwondo
Park Chul Hee (1932 - 2016)


Lee Yong Woo, người sáng lập võ đường Jung Do Kwan.