Yên Sơn Võ Đạo - Võ sư Nguyễn Văn Đạo

 Yên Sơn Võ Đạo - Võ sư Nguyễn Văn Đạo

Môn phái võ cổ truyền Yên Sơn Võ Đạo kế thừa những kỹ thuật và bài quyền căn bản từ dòng võ Trần Triều và dòng võ Tây Sơn.

Yên Sơn Võ Đạo là môn phái đang phát triển mạnh mẽ ở Quảng Ninh, có hàng nghìn người theo học. Trong truyền thống của bản môn, Vua Quang Trung được xem như Thủy tổ.

Võ sư Nguyễn Văn Đạo
Võ sư Nguyễn Văn Đạo

Chưởng môn hiện tại của Yên Sơn Võ Đạo, võ sư Nguyễn Văn Đạo (còn gọi là võ sư Nguyễn Minh Đạo) sinh năm 1954. Ông được cha mình dạy võ từ nhỏ, rồi sau đó học thêm từ võ sư Nguyễn Văn Bối và võ sư Ngô Bông.

Từ nhỏ, võ sư Nguyễn Văn Đạo đã được ông ngoại kể cho các câu chuyện hướng thiện hay hành hiệp trượng nghĩa như Thạch Sanh, Chử Đồng Tử, Lục Vân Tiên... vì thế trong tư tưởng của ông, học võ cũng là để bảo vệ lẽ phải, điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Sau nhiều năm hình thành và phát triển, Yên Sơn Võ Đạo của võ sư Nguyễn Văn Đạo đang có một chỗ đứng vững chắc ở làng võ cổ truyền Việt Nam.


*****
Nguồn: soha.vn - thav